Openingsrede van 4 Juni 1946

(Uitgesproken door de Minister van Binnenlandse Zaken namens de Koningin)

Mijnheer de Voorzitter! De Koningin heeft mij gemachtigd, deze buitengewoone zitting van de Staten-Generaal te openen.

Het samenkomen van de Eerste Kamer der Voorloopige Staten-Generaal met de nieuwe Tweede Kamer vormt de eerste phase op den weg naar normale parlementaire verhoudingen, hetgeen tot grote verheugenis stemt. De omvang van de door U in deze tot 20 Juli a.s. durende zitting te verrichten werkzaamheden zal in belangrijke mate bepaald worden door het verloop van de Kabinetsformatie. Moge het U inmiddels gegeven zijn, in deze zitting tot heil van ons Vaderland werkzaam te zijn.

In naam der Koningin verklaar ik de buitengewoone zitting van de Staten-Generaal te zijn geopend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *