Welkom op Troonredes.nl, de website waar u alle troonredes die in het Koninkrijk der Nederlanden zijn uitgesproken sinds 1814 integraal kunt lezen! 

In Nederland wordt jaarlijks op Prinsjesdag (de Derde Dinsdag van September) een troonrede uitgesproken door de Koning der Nederlanden. Hiermee opent de vorst met de Verenigde Vergadering van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer in de Ridderzaal het nieuwe Parlementaire Jaar. In de troonrede zijn traditioneel twee elementen te onderscheiden:

  • Beschouwingen over hetgeen in de afgelopen periode in Nederland en elders in de wereld is voorgevallen;
  • Aankondigingen van plannen en maatregelen op het gebied van wetgeving en bestuur.

Op Troonredes.nl vindt u alle troonredes en enkele andere belangrijke toespraken van de Koning, vanaf 1814 toen Koning Willem I, de eerste Soevereine Vorst van het Soevereine Koninkrijk der Verenigde Nederlanden erkend werd. Hiermee werd de traditie van het Huis van Oranje-Nassau geboren en werd voortgezet door achterenvolgens Koning Willem II, Koning Willem III, Koningin-Regentes Emma, Koningin Wilhelmina, Koningin Juliana, Koningin Beatrix en Koning Willem-Alexander.

Troonredes.nl geeft daarmee een mooie en doorzoekbare inkijk in de staatkundige en parlementaire geschiedenis, met een jong Koninkrijk in een tijd van revoluties en sterke republikeinse sentimenten, door oorlogen, bestuurlijke crises en ingrijpende natuurrampen getroffen land. Het tekent een beeld van hoe de Koning met al deze ontwikkelingen omging en hoe zich dat vertaalde naar de relatie tussen de Koning en het Parlement en de Regering.

De inhoud van Troonredes.nl is doorzoekbaar, waardoor u op specifieke onderwerpen kunt zoeken.

Troonredes.nl is een persoonlijk hobby-project van het redactieteam. Het niet verbonden aan de Dienst Koninklijk Huis of Rijksvoorlichtingsdienst, noch een andere overheidsinstantie. Alle teksten van de troonredes zijn uiteraard vrij te gebruiken. Wij stellen een bronvermelding op prijs. Wij wensen u een interessante ontdekkingsreis door de staatkundige en parlementaire geschiedenis van Nederland.
Het Redactieteam (15 September 2020)