Openingsrede van 8 juni 1937

De Koningin heeft mij opgedragen deze buitengewone zitting van de Staten-Generaal te openen.

De wetsontwerpen, waarbij verklaard is dat er gronden bestaan de daarin vervatte voorstellen tot verandering in de Grondwet in overweging te nemen, zijn door de ontbonden Kamers der Staten-Generaal met groote meerderheid aanvaard.

Thans rust op Regeering en Staten-Generaal de taak in gemeen overleg de aangevangen arbeid, waartoe de noodige wetsontwerpen U onverwijld zullen bereiken, te voltooien.

Hoewel kort, zal ook deze zitting ongetwijfeld belangrijk zijn.

De Koningin spreekt de wensch uit, dat Uw werk, gezegend door den Allerhoogste, tot heil van land en volk moge strekken.

In naam der Koningin verklaar ik de buitengewone zitting van de Staten-Generaal te zijn geopend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *