Openingsrede van 27 juli 1948

Hare Koninklijke Hoogheid de Regentes, heeft mij in naam van Hare Majesteit de Koningin opgedragen deze buitengewone zitting der Staten-Generaal te openen.

Het komende zittingstijdvak van de Staten-Generaal zal kort, doch uitermate belangrijk zijn. De regering toch heeft het voornemen terstond Uwe medewerking in te roepen voor de behandeling in tweede lezing van de voorstellen tot verandering in de Grondwet.

De aanvaarding van het voorstel betreffende een nieuwe rechtsorde voor Nederland, Nederlandsch-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen zal het voor de Regering mogelijk maken om, voortbouwend op de aldus nieuw gelegde grondwettelijke basis, met Uwe medewerking en die der volkeren overzee de noodzakelijke staatkundige hervormingen van het Koninkrijk zo spoedig mogelijk tot stand te brengen.

Moge op de inspanning, welke van U voor deze en Uw verdere werkzaamheden in de komende zittingsperiode gevraagd zal worden, Gods zegen rusten.

Door Hare Koninklijke Hoogheid de Regentes daartoe gemachtigd, verklaar ik deze buitengewone zitting van de Staten-Generaal geopend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *