Troonrede van 19 september 1899

Mijne Heeren! Het is Mij aangenaam U bijeen te zien tot hervatting Uwer werkzaamheden. Moge de algemeene toestand van Ons Vaderland en zijne overzeesche gewesten ruime stof geven tot dankbaarheid, er is op menig gebied dringend behoefte aan krachtige wetgevende maatregelen. Ik reken, tot voorziening daarin, op den ijver en de toewijding der Staten-Generaal. De …